Skip to content
Home » ของเล่นหนูแฮมเตอร์

ของเล่นหนูแฮมเตอร์

 • by

ของเล่นหนูแฮมเตอร์

บทนำ: หนูแฮมเตอร์ สัตว์เลี้ยงแสนซนที่ต้องมีของเล่น

ของเล่นหนูแฮมเตอร์ หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก น่ารัก ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลก หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่รักการเคลื่อนไหว ชอบปีนป่าย สำรวจพื้นที่ ด้วยเหตุนี้ การให้ของเล่นกับหนูแฮมเตอร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ของเล่นจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพที่ดีของหนูแฮมเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ประเภทของเล่นหนูแฮมเตอร์ ของเล่นหนูแฮมเตอร์

ของเล่นหนูแฮมเตอร์มีหลากหลายประเภท สามารถเลือกให้เหมาะกับพฤติกรรมและความสนใจของหนูแฮมเตอร์ได้ ดังนี้

 • ของเล่นสำหรับปีนป่าย: หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่รักการปีนป่าย ของเล่นสำหรับปีนป่ายจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาการด้านความคล่องแคล่ว ของเล่นประเภทนี้ได้แก่ ท่อไม้ ท่อพลาสติก บันได ชิงช้า เป็นต้น
 • ของเล่นสำหรับซ่อนตัว: หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย ของเล่นสำหรับซ่อนตัวจะช่วยให้หนูแฮมเตอร์รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย ของเล่นประเภทนี้ได้แก่ บ้านไม้ บ้านพลาสติก ถ้ำ เป็นต้น
 • ของเล่นสำหรับเคี้ยว: หนูแฮมเตอร์มีฟันที่เติบโตตลอดเวลา ของเล่นสำหรับเคี้ยวจะช่วยสึกกร่อนฟันและป้องกันฟันยาวเกินไป ของเล่นประเภทนี้ได้แก่ แท่งไม้ แท่งพลาสติก ก้อนกรวด เป็นต้น
 • ของเล่นสำหรับออกกำลังกาย: หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่ขี้เล่น ของเล่นสำหรับออกกำลังกายจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและพัฒนาการด้านความคล่องแคล่ว ของเล่นประเภทนี้ได้แก่ ลูกบอล ลูกกลิ้ง เป็นต้น

การเลือกซื้อของเล่นหนูแฮมเตอร์

ในการเลือกซื้อของเล่นหนูแฮมเตอร์ ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • ขนาด: ของเล่นควรมีขนาดเหมาะสมกับขนาดของหนูแฮมเตอร์
 • วัสดุ: ของเล่นควรทำจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อหนูแฮมเตอร์ เช่น ไม้ พลาสติก กระดาษแข็ง
 • ความทนทาน: ของเล่นควรมีความทนทาน ไม่แตกหักง่าย
 • ความสะอาด: ของเล่นควรสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

ประโยชน์ของของเล่นหนูแฮมเตอร์

การให้ของเล่นกับหนูแฮมเตอร์มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • เสริมสร้างพัฒนาการ: ของเล่นช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ของหนูแฮมเตอร์ เช่น พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ พัฒนาการด้านความคล่องแคล่ว พัฒนาการด้านสมอง เป็นต้น
 • ลดความเครียด: ของเล่นช่วยลดความเครียดและช่วยให้หนูแฮมเตอร์รู้สึกผ่อนคลาย
 • ป้องกันพฤติกรรมทำลายข้าวของ: ของเล่นช่วยป้องกันพฤติกรรมทำลายข้าวของของหนูแฮมเตอร์ เช่น การกัดแทะเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

การดูแลรักษาของเล่นหนูแฮมเตอร์

ควรทำความสะอาดของเล่นหนูแฮมเตอร์เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของหนูแฮมเตอร์ วิธีการทำความสะอาดของเล่นหนูแฮมเตอร์มีดังนี้

 • ล้างด้วยน้ำสบู่อ่อน
 • เช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
 • ตากแดดให้แห้งสนิท

หากของเล่นมีรอยขีดข่วนหรือเสียหาย ควรเปลี่ยนของเล่นใหม่ทันที เพื่อความปลอดภัยของหนูแฮมเตอร์

สรุป

ของเล่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนูแฮมเตอร์ การเลือกซื้อและการดูแลรักษาของเล่นอย่างเหมาะสม จะช่วยให้หนูแฮมเตอร์มีพัฒนาการที่ดีและมีความสุข

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://nightroutine.net/