Skip to content
Home » วิธีเลี้ยงหนูแฮมเตอร์

วิธีเลี้ยงหนูแฮมเตอร์

วิธีเลี้ยงหนูแฮมเตอร์ แฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เลี้ยงง่าย และดูแลไม่ยาก อย่างไรก็ตาม แฮมสเตอร์ก็มีนิสัยเฉพาะตัวที่ควรทราบ เพื่อที่จะเลี้ยงแฮมสเตอร์ได้อย่างเหมาะสม

 • เป็นสัตว์ที่ขี้อายและตื่นตัว แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ขี้อายและตื่นตัว โดยปกติแล้วแฮมสเตอร์จะออกหากินในเวลากลางคืนและนอนหลับในเวลากลางวัน หากแฮมสเตอร์ตื่นขึ้นมาแล้วเห็นคนหรือสิ่งแปลกปลอม อาจทำให้แฮมสเตอร์ตกใจและกัดได้
 • ชอบกัดแทะ แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ชอบกัดแทะ เพื่อป้องกันฟันไม่ให้ยาวเกินไป แฮมสเตอร์จึงต้องกัดแทะสิ่งต่างๆ เช่น ของเล่น กรง หรือแม้แต่มือของคน
 • ชอบเก็บสะสมอาหาร แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่เก็บสะสมอาหาร โดยปกติแล้วแฮมสเตอร์จะเก็บสะสมอาหารไว้ในแก้ม เมื่อแฮมสเตอร์ต้องการจะกินอาหาร ก็จะนำอาหารออกมาจากแก้ม

 • แฮมสเตอร์ซีเรียน เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุด แฮมสเตอร์ซีเรียนเป็นสัตว์ที่เชื่องได้ง่าย ชอบเล่นกับเจ้าของ และสามารถฝึกให้ทำตามคำสั่งได้
 • แฮมสเตอร์วินเทอร์ไวท์ เป็นสายพันธุ์ที่มีขนสีขาวในช่วงฤดูหนาว แฮมสเตอร์วินเทอร์ไวท์เป็นสัตว์ที่ขี้อายและดุร้ายกว่าแฮมสเตอร์ซีเรียน
 • แฮมสเตอร์แคมเบล เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุด แฮมสเตอร์แคมเบลเป็นสัตว์ที่ขี้อายและตื่นตัว
 • แฮมสเตอร์ไชนีส เป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็ก แฮมสเตอร์ไชนีสเป็นสัตว์ที่ขี้อายและดุร้าย
 • แฮมสเตอร์โรโบโรฟสกี เป็นสายพันธุ์ที่ขี้อายและชอบอยู่เป็นกลุ่ม แฮมสเตอร์โรโบโรฟสกีไม่ควรเลี้ยงเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มใหญ่ เนื่องจากอาจกัดกันเองได้

หนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมเลี้ยงกันทั่วโลก เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก เลี้ยงง่าย และดูแลไม่ยาก ก่อนที่จะตัดสินใจเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลหนูแฮมสเตอร์อย่างถูกต้อง เพื่อให้หนูแฮมสเตอร์มีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว

อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์

 1. กรง กรงสำหรับเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ควรมีขนาดกว้างอย่างน้อย 30x30x30 เซนติเมตร เพื่อให้หนูแฮมสเตอร์มีพื้นที่วิ่งเล่นและออกกำลังกาย กรงควรมีหลังคาเพื่อป้องกันไม่ให้หนูแฮมสเตอร์หนีออก และควรมีล้อวิ่งสำหรับให้หนูแฮมสเตอร์ออกกำลังกาย
 2. วัสดุรองกรง วัสดุรองกรงที่นิยมใช้กันได้แก่ กระดาษทิชชู่ ขุยมะพร้าว และทรายอนามัย ควรเลือกวัสดุรองกรงที่ดูดซับความชื้นได้ดีและไม่เป็นอันตรายต่อหนูแฮมสเตอร์
 3. อาหาร อาหารสำหรับหนูแฮมสเตอร์ควรเป็นอาหารสำเร็จรูปสำหรับหนูแฮมสเตอร์โดยเฉพาะ อาหารสำเร็จรูปสำหรับหนูแฮมสเตอร์จะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อหนูแฮมสเตอร์ครบถ้วน นอกจากนี้ ยังสามารถให้ผักผลไม้สดแก่หนูแฮมสเตอร์เป็นอาหารเสริมได้
 4. น้ำดื่ม น้ำดื่มสำหรับหนูแฮมสเตอร์ควรเป็นน้ำสะอาดที่เปลี่ยนทุกวัน
 5. ของเล่น หนูแฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ชอบเล่น ควรมีของเล่นให้หนูแฮมสเตอร์เล่นเพื่อออกกำลังกายและแก้เบื่อ ของเล่นสำหรับหนูแฮมสเตอร์ ได้แก่ บ้าน ท่อ ชิงช้า และลูกบอล

 1. ทำความสะอาดกรง ควรทำความสะอาดกรงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน เปลี่ยนวัสดุรองกรงตามต้องการ และล้างจานอาหารทุกสัปดาห์
 2. ให้อาหาร ควรให้อาหารหนูแฮมสเตอร์วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ไม่ควรให้อาหารมากเกินไป เพราะจะทำให้หนูแฮมสเตอร์อ้วนได้
 3. ให้น้ำดื่ม ควรเปลี่ยนน้ำดื่มทุกวัน
 4. เล่นกับหนูแฮมสเตอร์ ควรเล่นกับหนูแฮมสเตอร์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อให้หนูแฮมสเตอร์ไม่เหงา

หากสังเกตเห็นอาการผิดปกติของหนูแฮมสเตอร์ ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว อาการผิดปกติของหนูแฮมสเตอร์ ได้แก่

 • น้ำหนักลดลง
 • ขนร่วง
 • ตาแดง
 • จมูกมีน้ำมูก
 • หายใจลำบาก
 • ท้องเสีย
 • ซึมเศร้า

แฮมสเตอร์มีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ปี แต่หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม แฮมสเตอร์ก็สามารถมีอายุยืนยาวได้มากกว่านั้น ดังนี้

 • ให้อาหารและน้ำสะอาดอย่างเพียงพอ แฮมสเตอร์เป็นสัตว์กินพืชและสัตว์ขนาดเล็ก ควรให้อาหารสำเร็จรูปสำหรับหนูแฮมสเตอร์โดยเฉพาะ และควรมีน้ำสะอาดให้ดื่มตลอดเวลา
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ขี้เล่นและชอบออกกำลังกาย ควรมีของเล่นให้หนูแฮมสเตอร์เล่นเพื่อออกกำลังกายและแก้เบื่อ
 • รักษาความสะอาดของกรง ควรทำความสะอาดกรงอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน
 • พาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำ ควรพาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่ออายุขัยของแฮมสเตอร์ เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และสภาพจิตใจ ดังนี้

 • พันธุกรรม แฮมสเตอร์แต่ละสายพันธุ์มีอายุขัยที่แตกต่างกัน โดยแฮมสเตอร์ซีเรียนมีอายุขัยเฉลี่ยยาวนานที่สุด รองลงมาคือแฮมสเตอร์วินเทอร์ไวท์ แฮมสเตอร์แคมเบล แฮมสเตอร์ไชนีส และแฮมสเตอร์โรโบโรฟสกี
 • สภาพแวดล้อม แฮมสเตอร์ควรเลี้ยงไว้ในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเลี้ยงไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำเกินไป
 • สภาพจิตใจ แฮมสเตอร์เป็นสัตว์ที่ฉลาดและต้องการการดูแลเอาใจใส่ ควรเล่นกับแฮมสเตอร์เป็นประจำเพื่อให้แฮมสเตอร์ไม่เหงา

อ่านเพิ่มเติม : เลี้ยงหนูแฮมเตอร์