Skip to content
Home » หนูแฮมเตอร์กลัวอะไร

หนูแฮมเตอร์กลัวอะไร

  • by

หนูแฮมเตอร์กลัวอะไร

บทนำเกี่ยวกับหนูแฮมเตอร์กลัวอะไร

หนูแฮมเตอร์กลัวอะไร หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก น่ารัก และดูแลง่าย อย่างไรก็ตาม หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติญาณการเอาตัวรอดสูง จึงมีความกลัวอยู่หลายอย่าง บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับสิ่งที่หนูแฮมเตอร์กลัว เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจและดูแลหนูแฮมเตอร์ของคุณได้อย่างเหมาะสม

กลัวเสียงดัง หนูแฮมเตอร์กลัวอะไร

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่ได้ยินเสียงได้ดี จึงกลัวเสียงดังมาก เสียงดังอาจทำให้หนูแฮมเตอร์ตกใจและวิ่งหนี หรืออาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียดและป่วยได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการทำเสียงดังใกล้กรงของหนูแฮมเตอร์ เช่น การตะโกน การตีโต๊ะหรือเก้าอี้ การเขย่ากรง เป็นต้น

กลัวความสูง

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโพรงใต้ดิน จึงกลัวความสูงมาก หากหนูแฮมเตอร์ตกจากที่สูง อาจทำให้หนูแฮมเตอร์บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้น ควรวางกรงของหนูแฮมเตอร์ให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ห่างจากสิ่งของที่อาจทำให้หนูแฮมเตอร์ตกได้

กลัวสัตว์อื่น

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้กลัว จึงกลัวสัตว์อื่น โดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่า เช่น สุนัข แมว หรือนก หากหนูแฮมเตอร์เห็นสัตว์อื่นอาจทำให้หนูแฮมเตอร์ตกใจและวิ่งหนี หรืออาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียดและป่วยได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการนำหนูแฮมเตอร์ไปให้สัตว์อื่นดู

กลัวคนแปลกหน้า

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับคนใหม่ได้ยาก จึงกลัวคนแปลกหน้า หากหนูแฮมเตอร์เห็นคนแปลกหน้าอาจทำให้หนูแฮมเตอร์ตกใจและวิ่งหนี หรืออาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียดและป่วยได้ ดังนั้น ควรปล่อยให้หนูแฮมเตอร์ทำความคุ้นเคยกับคนเลี้ยงก่อน หากต้องการจับหนูแฮมเตอร์ควรทำอย่างช้าๆ และนุ่มนวล

กลัวการเปลี่ยนแปลง

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ยาก หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียดและป่วยได้ เช่น การเปลี่ยนกรง การเปลี่ยนอาหาร การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่อาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียด

กลัวความหิว

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่กินจุ จึงกลัวความหิว หากหนูแฮมเตอร์ไม่มีอาหารกินอาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียดและป่วยได้ ดังนั้น ควรให้อาหารหนูแฮมเตอร์อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ

กลัวความเจ็บป่วย

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่เจ็บป่วยได้ง่าย หากหนูแฮมเตอร์เจ็บป่วยอาจทำให้หนูแฮมเตอร์เครียดและเสียชีวิตได้ ดังนั้น ควรสังเกตอาการของหนูแฮมเตอร์อย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติควรพาไปพบสัตวแพทย์ทันที

สรุป

หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักและได้รับความนิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หนูแฮมเตอร์เป็นสัตว์ที่มีสัญชาติญาณการเอาตัวรอดสูง จึงมีความกลัวอยู่หลายอย่าง หากเข้าใจสิ่งที่หนูแฮมเตอร์กลัว ก็จะช่วยให้คุณดูแลหนูแฮมเตอร์ของคุณได้อย่างเหมาะสม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://nightroutine.net/