Skip to content
Home » หนูแฮมเตอร์เป็นเชื้อรา

หนูแฮมเตอร์เป็นเชื้อรา

 • by

หนูแฮมเตอร์เป็นเชื้อรา หนูแฮมสเตอร์เป็นเชื้อรา เป็นอาการที่พบได้บ่อยในหนูแฮมเตอร์เป็นเชื้อรา เกิดจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในวัสดุกระเป๋า อาหาร หรือเครื่องเล่น เชื้อราที่พบบ่อยในหนูแฮมสเตอร์ ได้แก่

 • เชื้อรา Microsporum canis ทำให้เกิดโรคขี้เรื้อนเปียก
 • เชื้อรา Trichophyton mentagrophytes ทำให้เกิดโรคขี้เรื้อนแห้ง
 • เชื้อรา Malassezia pachydermatis ทำให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบ

อาการของหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นเชื้อรา

 • ขนร่วงในบริเวณที่เกิดการติดเชื้อ
 • ผิวหนังแห้งและมีแผล
 • อาจมีรอยแผลที่แดงและบวม
 • มีอาการคัน

การรักษาหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นเชื้อราสามารถทำได้โดยการใช้ยาต้านเชื้อรา ซึ่งอาจให้ยาโดยการกินหรือทาบริเวณที่ติดเชื้อ ระยะเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติดเชื้อหนูแฮมเตอร์เป็นเชื้อรา

วิธีป้องกันหนูแฮมสเตอร์เป็นเชื้อรา

 • ทำความสะอาดกรงและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดเป็นประจำ
 • ไม่นำหนูแฮมสเตอร์ไปสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆ
 • หลีกเลี่ยงการนำหนูแฮมสเตอร์ไปสถานที่ที่มีสัตว์เลี้ยงอื่นๆ

หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น ก็จะช่วยให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเชื้อราในหนูแฮมสเตอร์ได้

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการดูแลหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นเชื้อรา

 • ควรแยกหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อออกจากหนูแฮมสเตอร์ตัวอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ
 • ทำความสะอาดกรงและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • อาบน้ำให้หนูแฮมสเตอร์ด้วยแชมพูฆ่าเชื้อ
 • สวมถุงมือขณะทำความสะอาดกรงและดูแลหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำหนูแฮมเตอร์เป็นเชื้อรา


สาเหตุของเชื้อราของหนูแฮมสเตอร์

เชื้อราของหนูแฮมสเตอร์ เกิดจากเชื้อราที่ชื่อว่า Trichophyton mentagrophytes หรือ Microsporum canis ซึ่งพบได้ทั่วไปในสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เช่น สุนัข แมว กระต่าย เป็นต้น เชื้อราเหล่านี้สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ไปยังหนูแฮมสเตอร์ได้ โดยการสัมผัสโดยตรง หรือโดยสัมผัสสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อรา

นอกจากนี้ หนูแฮมสเตอร์ยังสามารถติดเชื้อราได้จากการสัมผัสสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อรา เช่น พื้นดิน หญ้า ใบไม้ เป็นต้น

เชื้อรา Microsporum canis

เป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงและคน เชื้อราชนิดนี้พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงขนยาว เช่น สุนัข แมว กระต่าย เป็นต้น สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงไปยังคนได้ผ่านการสัมผัสโดยตรง หรือโดยการสัมผัสสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อรา

อาการของเชื้อรา Microsporum canis ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่

 • ขนร่วงเป็นหย่อมๆ
 • ผิวหนังแห้งและลอกเป็นขุย
 • อาจมีรอยแผลที่แดงและบวม

อาการของเชื้อรา Microsporum canis ในคน ได้แก่

 • ผื่นแดงเป็นวงๆ ขอบยกชัดเจน
 • มีขุยขึ้นตามบริเวณรอบๆ ผื่นแดง
 • มีอาการคัน

เชื้อรา Trichophyton mentagrophytes

เป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงและคน เชื้อราชนิดนี้พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงขนยาว เช่น สุนัข แมว กระต่าย เป็นต้น สามารถติดต่อจากสัตว์เลี้ยงไปยังคนได้ผ่านการสัมผัสโดยตรง หรือโดยการสัมผัสสิ่งของหรือสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อรา

อาการของเชื้อรา Trichophyton mentagrophytes ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่

 • ขนร่วงเป็นหย่อมๆ
 • ผิวหนังแห้งและลอกเป็นขุย
 • อาจมีรอยแผลที่แดงและบวม

อาการของเชื้อรา Trichophyton mentagrophytes ในคน ได้แก่

 • ผื่นแดงเป็นวงๆ ขอบยกชัดเจน
 • มีขุยขึ้นตามบริเวณรอบๆ ผื่นแดง
 • มีอาการคัน

เชื้อรา Malassezia pachydermatis

เป็นเชื้อรายีสต์ชนิดหนึ่ง ที่มักพบในผิวหนังของสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว กระต่าย ม้า เป็นต้น เชื้อราชนิดนี้สามารถทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงได้หลายชนิด เช่น โรคผิวหนังอักเสบจากเชื้อรา (Malassezia dermatitis) โรคขี้เรื้อนแห้ง (Dry seborrhea) และโรคขี้เรื้อนเปียก (Oily seborrhea)

เชื้อรา Malassezia pachydermatis เป็นเชื้อราที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติบนผิวหนังของสัตว์เลี้ยง ปกติแล้วจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ เว้นแต่ว่าจะมีปัจจัยบางอย่างที่เอื้อให้เชื้อราเจริญเติบโตมากเกินไป เช่น ผิวหนังมีไขมันมากเกินไป ภูมิคุ้มกันของสัตว์เลี้ยงอ่อนแอ หรือสัตว์เลี้ยงมีความเครียด

อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อรา Malassezia pachydermatis ในสัตว์เลี้ยง ได้แก่

 • ขนร่วงเป็นหย่อมๆ
 • ผิวหนังแห้งและลอกเป็นขุย
 • ผิวหนังอักเสบ มีสีแดง บวม และคัน
 • อาจมีตุ่มหนองหรือสะเก็ด

อ่านเพิ่มเติม : เลี้ยงหนูแฮมเตอร์